Måltidsturism för hållbara produkter inom besöksnäring

Vi erbjuder digitala kurser inom måltidsturism och hållbar platsutveckling, som genom konkreta verktyg och inspiration tar besöksnäringsföretag mot hållbara produkter som attraherar framtidens resenär.